Kiropraktik kan hjälpa med

Kiropraktisk vård kan erbjuda hjälp med följande

Turku Kiropraktikko

Andnigsvårigheter eller astma

Om ryggen inte rör sig på rätt sätt, eller om bröstkorgen är låst och orörlig kan det leda till svårigheter med andningen. I vissa fall kan en stel rygg till och med orsaka smärta när man andas in. Korrekt hållning och rörlighet i ryggen är viktig för att andningen skall fungera rätt. Kiropraktisk vård återställer rätt hållning, rörlighet i ryggen och bröstkorgen vilket gör att andningen fungerar rätt. Av en grupp på 115 barnfamiljer, hade 73% använt sig av kiropraktisk vård och 93% av dessa familjer ansåg att kiropraktisk vård var gynnande för deras barn som led av astma [Holland Medical Journal]

Turku Kiropraktikko

Kiropraktik för barn

En rygg och ett nervsystem som fungerar rätt är en av byggstenarna till ett hälsosamt liv. Det har uppskattats att nacken utsätts för cirka 10-40 kg tryck under förlossningen. Detta kan skapa restriktioner i nackens rörlighet och påverka nervsystemets funktion. Så kan även sportskador, såsom tacklingar eller fall, en konstant användning av telefon, dålig hållning och långvarigt sittande på skolbänken Den bästa tiden att kontrollera ryggen och nervsystemet är genast efter födseln och den näst bästa tiden är nu! Enligt en forskning, där man jämförde 200 barn som vårdats kiropraktiskt mot 200 barn som inte fått kiropraktisk vård, kom man fram till att det förstnämnda gruppen led av färre öroninfektioner, allergier, tonsillitis och astma. Det är en bra ide att låta undersöka sitt barn så att kiropraktorn kan se till att ryggen och nervsystemet fungerar rätt.

Turku kiropraktikko

Domning av extremiteter, strålningar och nervsmärtor

Om kotorna i ryggen inte rör sig rätt på rätt sätt, eller om rörligheten minskar kan det öka trycket i disken och nervsystemet. Följden är att nervroten blir i kläm. Det kan leda till domningar, smärta eller känslan av att det går ström i nerven. Trycket och symptomen kan kännas i axeln/armen/handen/låret/vaden/foten. Med hjälp av kiropraktisk vård kan man öka rörligheten i ryggen, förbättra hållningen och minska på trycket som riktar sig mot nerven, vilket i sin tur hjälper mot symptomen.

Turku kiropraktikko

Hållning

Hållningen påverkar alla kroppens fysiologiska funktioner från andingen till den hormonella produktionen. Dålig hållning har förknippats med: -30% minskad andningsförmåga -Kraftigare astma -Högt blodtryck -Försämrad hjärtfunktion -Kronisk värk i ryggen -Mindre muskelstyrka och prestationsförmåga -Upp till 10 år kortare livslängd Under det första besöket evaluerar vi din hållning och gör upp en vårdplan på hur vi kan återställa och eventuellt förbättra din hållning.

stress, neuralgia, headache

Huvudvärk migrän och yrsel

Blodcirkulation är otroligt viktig för nervsystemets hälsa. Hjärnan får blod och syre från endast två artärer. En av dessa artärer finns innanför kotorna i nacken. Om nacken inte rör sig på rätt sätt eller är spänd, kan det leda till försämrad blodcirkulation i hjärnan och som följd kan man lida av huvudvärk, migrän eller yrsel. Det har uppskattats att upp till 70% av huvudvärk orsakas av förminskad rörlighet i nacken. Kiropraktik hjälper mot dessa hälsoproblem.

move, hand, pain

Diksbråck

Repetitiva rörelser och små trauman som riktar sig mot ryggen kan sakta men säkert skada disken och leda till diskbråck eller förslitningar i ryggen. Med kiropraktisk vård kan man återställa rätt hållning och rörelse i ryggen, vilket i sin tur lättar på trycket i nervsystemet och ökar rörligheten i ryggen.

physiotherapy, gymnastics, doctor

Artros och förslitning i ryggen

När kotorna i ryggen rör på sig skapas en pumpmekanism i disken som för in näring i den och håller den vital. Om rörelsen mellan kotorna förändras eller minskar, försämras näringstillförseln till disken. Med kiropraktisk vård är det möjligt att öka rörligheten mellan kotorna. Det har uppskattats att 90% av stimulationen till hjärnan skapas av rörelse i ryggen. Det är viktigt att ryggen rör sig så bra som möjligt, inte endast för ryggens skull utan också för hjärnans funktions skull.

Vanliga frågor och svar

En kiropraktor undersöker ryggen och det centrala nervsystemet och har som uppgift att ta bort funktionsstörningar i ryggen som påverkar det centrala nervsystemets funktion. Detta kallas i folkmun för att “knäcka ryggen” den korrekta termen är korrigering eller justering. Korrigeringarna låter nervsystemet skicka rätt signaler till kroppen så att den fungerar optimalt och rätt. Kiropraktorer använder sig av olika objektiva test för att veta dessa saker. En kiropraktors huvudsakliga uppgift är alltså att se till att ryggen rör sig på rätt och att den inte skapar en brytning i kommunikationen mellan hjärna och kropp.

Rulla till toppen